HRVATSKI  //  ENGLISH

aSTONE by Aquaestil

  • Parentium, Poreč
  • Parentium, Poreč

    Elegenatni ASTONE umivaonički pult našao je svoje mjesto u kupaonicama ovog prekrasnog hotela. Umivaonik je bešavno spojen s pultom čineći ga elegantnim, ali i vrlo jednostavnim za čišćenje.